Ubytování Lipno.cz-Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Společnost Alcedo Media, s.r.o., se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 152148 zpracovává v případě zprostředkování ubytování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • ip adresa

II.

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a ip adresu je nutné zpracovat pro účely zprostředkování nabídky a objednání ubytování. Tyto osobní údaje budou společností Alcedo Media, s.r.o. zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro uzavření objednávky nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

III.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Alcedo Media, s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje jsou po udělení souhlasu s nabídkou zprostředkovaného ubytování poskytnuty ubytovateli (ubytovacímu zařízení) pro účely uzavření objednávky ubytování.

IV.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Prohledat web: